BIURO RACHUNKOWE ABAK SYSTEM

Sp. z o.o.

Certyfikat Ministra Finansów

Zadzwoń do nas i umów się na spotkanie  +48 798 580 630

Wdrożenie aplikacji: Monogo Sp. z o.o. LUBLIN

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

Pełna obsługa księgowa 

Klientom z województwa lubelskiego możemy zaoferować zarówno uproszczoną, jak i pełną księgowość. Ta ostatnia stanowi bardzo rozbudowany i sformalizowany system ewidencji zdarzeń gospodarczych. Służy on do kontroli, analizy i generowania informacji na temat sytuacji firmy w konkretnym momencie lub na przestrzeni jakiegoś czasu. Pełna obsługa księgowości daje więc kompleksowy obraz finansów danego przedsiębiorstwa.

 

Kto jest zobligowany do prowadzenia pełnej księgowości? Oto kilka przykładów:

 

- spółki handlowe – kapitałowe oraz część osobowych,

- osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie – jeśli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro,

- gminy, powiaty, województwa i ich związki.

 

Pełna księgowość polega na ewidencjonowaniu wszystkich zdarzeń księgowych – od wzięcia czy uszkodzenia towaru aż po wpływy do kasy czy przelewu z banku.

Pełna księgowość – dlaczego warto ją zlecić?

Pełna księgowość jest czasochłonna. Zamiast tracić czas na biurokrację, wykonywanie szeregu niezbędnych czynności związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, warto rozważyć przekazanie tego zakresu obowiązków specjalistom i skorzystać z usług takiego biura jak nasze. Zanim przystąpimy do współpracy, przeglądamy szczegółowo dotychczasową dokumentację księgową, zawarte umowy. Ponadto weryfikujemy rozliczenia z urzędem skarbowym i ZUS-em. Staramy się także maksymalnie uprościć czynności administracyjne.

 

W ramach pełnej obsługi księgowej podmiotom prowadzącym działalność w mieście Lublin i innych częściach województwa lubelskiego zaoferować możemy:

 

- kompleksową obsługę w zakresie takich instytucji jak Urząd Skarbowy, GUS, NBP,

- bieżące doradztwo w tematach księgowych i podatkowych,

- optymalizację podatkową,

- opracowywanie rocznych sprawozdań finansowych oraz deklaracji PIT i CIT,

- obsługę transakcji zagranicznych,

- reprezentację klientów podczas kontroli podatkowych,

- księgowanie i raportowanie zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,

- sporządzanie indywidualnego planu kont,

- opracowanie polityki rachunkowości.

 

Pełna księgowość ułatwia rzetelne i prawidłowe zarządzanie firmą. Dobrze jest zlecić ją wykwalifikowanym i wyspecjalizowanym w tym zakresie księgowym. Nasze biuro, obsługujące firmy z Lublina i okolic, to adres, który warto zapamiętać.

Lublin – prowadzenie ksiąg rachunkowych

Na czym polega prowadzenie ksiąg rachunkowych? Lubelskie to województwo, na terenie którego obsługujemy w tym zakresie wszystkich klientów zainteresowanych optymalnym sposobem prowadzenia pełnej księgowości. Prowadzenie ksiąg rachunkowych to inaczej ewidencja wszystkich zdarzeń gospodarczych w porządku chronologicznym i systematycznym. Tworzą je:

 

- dziennik,

- księga główna,

- księgi pomocnicze,

- zestawienie obrotów i sald księgi głównej,

- zestawienie sald ksiąg pomocniczych,

- inwentarz (wykaz składników aktywów i pasywów).

 

Prowadzenie ksiąg rachunkowych, które oferujemy w Lublinie, to czynności wykonywane przez nas rzetelnie (przedstawiamy zawsze stan rzeczywisty), na bieżąco i bezbłędnie.