Prowadzone przez nas biuro księgowe świadczy usługi podatkowe oraz oferuje księgowość na najwyższym poziomie na terenie województwa lubelskiego. Zespół biura rachunkowego ABAK SYSTEM Sp. z o.o. tworzą najlepsi specjaliści. Wśród nich jest m.in. główny księgowy, który posiada wykształcenie wyższe magisterskie zdobyte na Politechnice Lubelskiej oraz studia podyplomowe o kierunkach: Rachunkowość i Finanse, Prawo Gospodarcze i Handlowe odpowiednio w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Legitymuje się również Certyfikatem Ministra Finansów uprawniającym do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz bierze udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów w Warszawie.

Główny księgowy posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie księgowości i finansów zaczynając od początkującego młodszego księgowego do głównego księgowego w spółkach kapitałowych. Obecnie obsługując wiele różnych podmiotów gospodarczych w zakresie księgowości posiada znacznie większe doświadczenie niż główny księgowy na etacie w jednej firmie. Taki model obsługi wielu podmiotów, zmusza do rozwiązywania różnych problemów księgowo podatkowych, których nie sposób doświadczyć pracując w jednej firmie. Również wykorzystywana technologia – oprogramowanie do obsługi księgowej miała szansę zostać zweryfikowana w różnych sytuacjach.

Zleceniodawca może, zatem korzystać z doświadczeń, których zdobycie byłoby bardzo kosztowne i wymagałoby dużych nakładów czasowych.

Biura rachunkowe zapewniają kompleksową obsługę księgową firm prowadzących działalność w mieście Lublin i okolicach.