Formularz kontaktowy

  zakładanie i rejestracja spółek handlowych, oddziałów, fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów gospodarczych lub non-profit

  przygotowywanie umów dotyczących wewnętrznych stosunków pomiędzy wspólnikami w spółkach z o.o. i spółkach akcyjnych

  windykacja dłużników na każdym etapie postępowania

  likwidacja spółek i zakończenie działalności gospodarczej innych podmiotów

  prawo upadłościowe

  prawo pracy (spory pracownika z pracodawcą oraz pracodawcy z pracownikiem)

  obsługa Spółdzielni Mieszkaniowych oraz Wspólnot Mieszkaniowych

  prawo własności intelektualnej (prawo autorskie, zwalczanie nieuczciwej konkurencji, prawo własności przemysłowej – znaki towarowe itp.)

  sprawy o ochronę dóbr osobistych i zadośćuczynienie za krzywdę

  prawo spadkowe

  ochrona danych osobowych oraz prawo nowych technologii

  Uprzejmie informujemy, iż wyżej wymienione czynności doradztwa prawnego świadczone są przez współpracujące z naszym biurem kancelarie prawne.