zakładanie i rejestracja spółek handlowych, oddziałów, fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów gospodarczych lub non-profit

przygotowywanie umów dotyczących wewnętrznych stosunków pomiędzy wspólnikami w spółkach z o.o. i spółkach akcyjnych

windykacja dłużników na każdym etapie postępowania

likwidacja spółek i zakończenie działalności gospodarczej innych podmiotów

prawo upadłościowe

prawo pracy (spory pracownika z pracodawcą oraz pracodawcy z pracownikiem)

obsługa Spółdzielni Mieszkaniowych oraz Wspólnot Mieszkaniowych

prawo własności intelektualnej (prawo autorskie, zwalczanie nieuczciwej konkurencji, prawo własności przemysłowej – znaki towarowe itp.)

sprawy o ochronę dóbr osobistych i zadośćuczynienie za krzywdę

prawo spadkowe

ochrona danych osobowych oraz prawo nowych technologii

Uprzejmie informujemy, iż wyżej wymienione czynności doradztwa prawnego świadczone są przez współpracujące z naszym biurem kancelarie prawne.