• Sporządzanie sprawozdań finansowych: bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, rachunek przepływów pieniężnych, zestawianie zmian w kapitale własnym
  • Optymalizacja podatkowa
  • Opracowanie zasad polityki rachunkowości
  • Sporządzanie sprawozdań GUS, NBP, INTRASTAT
  • Pełnomocnictwo do reprezentowania podatnika przez Urzędami Skarbowymi i ZUS
  • Współpraca i doradztwo Inspektora BHP
  • Opieka prawna Kancelarii Adwokackiej
  • Doradztwo w zakresie oferty bankowej i ubezpieczeniowej
  • Wyprowadzanie zaległości podatkowych i księgowych
  • Odbieranie dokumentów na życzenie klienta

Jeśli mają Państwo jakieś pytania – prosimy o kontakt.