Uproszczona księgowość – trzy podstawowe formy jej prowadzenia

Zestaw podstawowych zasad gromadzenia informacji finansowych wymyślony przez władze skarbowe do określenia zobowiązań podatkowych w stosunku do małych przedsiębiorców to w największym skrócie uproszczona księgowość. Wiąże się ze stosunkowo niskimi kosztami i jest najlepszym wyborem dla niedużych podmiotów gospodarczych. Uproszczone zasady rachunkowości, dotyczą m.in.:

  • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek cywilnych osób fizycznych, części spółek osobowych – pod warunkiem, że ich przychody ze sprzedaży towarów i usług nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym 2 000 000 euro,

Przedsiębiorcom, którzy zdecydują się na prowadzenie tzw. małej księgowości, zaoferować możemy profesjonalną pomoc w jednej z jej trzech form:

  • ryczałcie ewidencjonowanym – w tym przypadku przedsiębiorca nie może odliczyć sobie żadnych kosztów i płaci stałą stawkę podatku od całości przychodu,
  • karcie podatkowej – to rozwiązanie dostępne tylko dla niektórych form prowadzenia działalności gospodarczej, a stawka podatku uzależniona jest od wielkości miejscowości, w której przedsiębiorca prowadzi działalność oraz ilości zatrudnianych przez niego pracowników,
  • księdze przychodów i rozchodów – w tym przypadku podatek płaci się od osiągniętych dochodów. Podatnik, który zdecyduje się na księgę przychodów i rozchodów, rozlicza się według skali podatkowej (17% i 32%) lub za pomocą podatku liniowego (19%).

Ponadto – w ramach uproszczonej księgowości – zapewniamy kompleksową obsługę w tematach związanych z takimi instytucjami jak Urząd Skarbowy, GUS, NBP, przygotowywanie rozliczenia rocznego (PIT) i obsługę transakcji zagranicznych. Klienci mogą liczyć również na nasze wsparcie podczas kontroli podatkowych.

Formularz kontaktowy