Obsługa kadrowo-płacowa w Lublinie

Trudne i skomplikowane tematy z zakresu obsługi kadrowo-płacowej można powierzyć jedynie specjalistom. Zaufało nam już wiele firm z Lublina. Outsourcing tego typu usług wiąże się przede wszystkimi z redukcją kosztów, jakie ponosi przedsiębiorca. Zamiast zatrudniać do obsługi kadrowo-płacowej dodatkową osobę, można te zadania zlecić biuru rachunkowemu. Dajemy gwarancję rzetelnego i terminowego wywiązywania się ze wszystkich zadań. Przyjmując zlecenia na obsługę w zakresie kadr i płac, standardowo sprawdzamy dokładnie dotychczasową dokumentację w tym zakresie oraz weryfikujemy rozliczenia z urzędem skarbowym i ZUS.

Obsługa kadrowa Lublin

Oferowana przez nas obsługa kadrowa to m.in.:

 • prowadzenie i administracja teczek osobowych pracowników
 • przygotowywanie kompletu dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło
 • wystawianie świadectw pracy
 • przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu
 • wystawianie zaświadczeń o zarobkach
 • prowadzenie ewidencji urlopów – ustalanie ich wymiarów i limitów
 • ewidencja innych nieobecności pracowników – zwolnień lekarskich itd.
 • kontrolowanie terminów związanych ze szkoleniami BHP i badaniami lekarskimi
 • sporządzanie informacji do GUS
 • bieżące doradztwo

Obsługa płacowa

W ramach obsługi płacowej zaproponować możemy np.:

 • tworzenie comiesięcznych list płac pracowników
 • przygotowywanie rachunków do umów zlecenia/o dzieło
 • sporządzanie miesięcznych kalkulacji podatku dochodowego od wynagrodzeń (PIT-4)
 • sporządzanie deklaracji dochodów pracowników (PIT 11)
 • przygotowanie deklaracji na potrzeby ZUS-u
 • kompletowanie dokumentów zgłoszeniowych pracowników
 • wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniach
 • wyprowadzanie zaległości płacowych
 • reprezentowanie pracodawców przed takimi instytucjami jak ZUS, PIP
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji PFRON
 • bieżące doradztwo

Co oznacza dla pracodawcy obsługa kadrowo-płacowa w Lublinie w outsourcingu? Powierzając ten zakres swoich obowiązków, zyskuje m.in.:

 • niskie koszty
 • bezpieczne przetwarzanie danych osobowych i innych
 • doświadczony zespół specjalistów z zakresu kadr i płac
 • ciągłość realizacji powierzonych zadań

Nasze biuro rachunkowe zapewnia obsługę kadrowo-płacową na najwyższym poziomie. Z nami nie przegapisz żadnego terminu ani spoczywającego na pracodawcy obowiązku w stosunku do pracownika czy instytucji.

Formularz kontaktowy